Porselensfarger 700-800C

av fineste kvalitet fra Seeley's / N.Y.D.P.  og The Bell Collection