950ºC Raku Glasur

ILD - VANN - JORD - LUFT  - 'instant' keramikk - se det skje her og nå!

I dag er vår oppfattelse av raku ganske forskjellig fra den opprinnelige japanske filosofi og utførsel. Den har utviklet seg i takt med tilgang på utstyr og moderne materialer.

Ha det gøy med raku, eller dyrke den til perfeksjonisme.  For det meste blir gjenstandene råbrent i en elektrisk ovn, evt. ved en høy temperatur for å oppnå større styrke.

Deretter brennes de med glasur, gjerne i en rakuovn der som oftest fyres opp med gass, da det er enkelt å bruke, temperaturen kan gå rask opp og er lett å styre.

Rakuglasur brennes ved ca. 950-1000C og mens det fortsatt er rødglødende løftes gjenstanden ut av ovnen.  Herfra er det mange varianter av etterbehandling.

Reduksjon i boks, med brennbart materiale, som lukkes tett - Stå på sagmugg med flammer slikkende oppover gjenstanden, før det lukkes tett - eller svimerke med fjer, hår osv. 

Rakuglasurene kan også brennes vanlig i en elektrisk ovn til 1020-1060C, uten redusering - men er ikke matsikre pga. av metallinnhold - og får ikke de metalliske lustreeffekter.

Rakugjenstander er ikke egnet til matservering - dels pga. glasuringredienser og det anses som uhygienisk, fordi det er lavtbrent, porøst, krakelert.