Glasur - pulver

Pulverglasur kan påføres ved dypping, helle, overhelle, sprøyte - og ved blanding med Malemedium kan du lage din egen male/penselglasur.

1 kg glasurpulver blir til ca. 1- 1,3 liter når det er blandet med vann.

Veiledende flytevekt: for transparent glasur ca. 40  -  for fargete glasurer ca. 50 eller høyere.

Ovn og brennprogrammer kan variere veldig og det anbefales alltid å lage en testbrenning for vurdering av glasurtykkelse, brennetemperatur og holdetid.