Glasur - pulver

Pulverglasur kan påføres ved dypping, helle, overhelle, sprøyte - og ved blanding med Malemedium kan du lage din egen male/penselglasur.

1 kg glasurpulver blir til ca. 1- 1,3 liter når det er blandet med vann.

Veiledende flytevekt for transparent glasur er ca. 40 og fargete glasurer ca. 48 eller høyere.

Ovn og brennprogrammer kan variere veldig og det anbefales alltid å lage en testbrenning for vurdering av glasurtykkelse, brennetemperatur og holdetid.