SCANDIAOVNEN

NORSK-PRODUSERTE OVNER  -  INGEN FORDYRENDE MELLOMLEDD

 TIL INDUSTRI, SKOLE, HÅNDVERK, LABORATORIE, HERDING OG ....

Ovnene er kjent for moderne og energibesparende design, god kvalitet og godt håndverk.

Utover vårt standard-program, kan vi tilby ovner bygget etter kundespesifikasjoner.