Leirgodsglasur 1000-1160C

Ved brenning av leirgodsglasur må ovnen avkjøles helt, før det åpnes og tingene tas ut - dette for å minske risikoen for krakelering.

Prisen er opplyst pr. kilo, der det ikke er angitt en pakningsstørrelse